Sort by

Showing 1 - 12 of 25 result

Kang Kong 400g

$3.50$3.00

Watercress - Xi Yang Cai 200g

$4.00

Romain Lettuce - Nai Yu Shen Cai 400g

$4.00

Coriander Leaf - Yuan Xu 300g

$6.00

Local Red Spinach - Hong Yuan 400g

$3.50$3.00

HongKong Cai Xin Miao 400g

$3.80

Spinach - Yuan Ye 400g

$5.00$3.90

HongKong Kai Lan 400g

$6.50$5.00

Local Chye Sim 400g

$3.20$2.90

Local Spinach - Local Bo Cai 400g

$4.50$3.50

Artemisia - Dong Ao 400g

$7.80

HongKong Xiang Mai 400g

$4.00